fbpx
iiko-help

OPERAȚII CU ELEMENTELE DE NOMENCLATOR

Mai jos sunt descrise operațiile care pot fi efectuate asupra elementelor de nomenclator: copiere, transfer, editare, ștergere și restabilire. Cum adăugăm si setăm grupa, marfă, produs finit etc. este descris în articolul Grupe de nomenclator și Elemente de nomenclator

Căutare

Pentru a găsi un element de nomenclator, introduceți denumirea lui în câmpul „Căutare”.

Rezultatele căutării se vor afișa diferit în dependentă de tipul registrului:

 • În Arbore rămân toate elementele de nomenclator. Cu ajutorul butoanelor „ ” efectuați selectarea în lista de elemente afișate.
 • În Tabel rămân doar pozițiile găsite.

Copiere

Facilitarea procesului de completare a registrului de nomenclator poate fi realizat prin copierea elementelor existente. Pentru aceasta selectați elementul, cu proprietăți asemănătoare cu cel pe care doriți sa adăugați, si alegeți AcțiuneCopiere. Se va deschide fișa elementului nou, unde sunt completate aceleași câmpuri, ca și la elementul selectat, în afară de Denumire, Cod nomenclator și Cod de apel rapid în iikoFront. Completați aceste câmpuri manual și apăsați butonul Salvați și închideți.

Transfer

Elementele de nomenclator pot fi transferate dintr-o grupă în alta. Aceasta poate fi realizată prin trei moduri:

 1. Dublu click pe denumirea elementului. Se deschide fereastra de Editare a elementului. În câmpul Grup de bază alegeți denumirea grupei, unde doriți să intre elementul de nomenclatură.
 2. În fereastra registrului de nomenclator selectați elementul, care doriți sa-l transferați și alegeți Acțiune → Transferați. În fereastra deschisă alegeți grupa și tastați butonul OK.
 3. Mutați indicatorul mouse-ului peste simbolul din dreapta numelui elementului, țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și trageți elementul către un alt grup. Eliberați butonul mouse-ului și confirmați transferul efectuat.

Editați

IIKO permite editarea mai multor elemente în același timp, pentru aceasta țineți apăsat tasta Ctrl sau Shift, selectați elementele de nomenclator și alegeți Acțiune → Editare. Se va deschide fereastra Editarea elementelor de nomenclator.

În fereastra de editare vor fi completate doar câmpurile care sunt comune tuturor elementelor selectate. Câmpurile goale indică faptul că valorile pentru elementele selectate nu sunt identice sau lipsesc.

Pentru a completa câmpul pentru toate elementele selectate, setați valoarea dorită în acest câmp și Salvați.

 Editați modificatorii

Lista modificatorilor pentru produse este configurată în fișa produsului. Este mult mai rapid si mai ușor de editat produsele cu același set de modificatori. Pentru aceasta, selectați produsele în timp ce țineți apăsată tasta Ctrl sau Shift și selectați Acțiune →Editați modificatorii.

Dacă pentru produsele selectate setul de modificatori diferă, atunci în fereastră se vor afișa toți modificatorii existenți, nu doar acei care sunt comuni.

Prin valoarea câmpului Pentru toți, se poate înțelege următoarele: semnul   – acest modificator este prezent în toate produsele selectate,  – este prezent doar în unele produse,  – lipsește în toate produsele.

Dacă restricția privind numărul de modificatori (Min, Max) corespunde pentru toate produsele, atunci în tabel va fi prezentată valoarea sa, dacă restricțiile nu corespund atunci câmpurile vor fi goale.

Pentru a seta numărul modificatorilor pentru toate produsele, introduceți o valoare în câmpul gol. Dacă lăsați câmpul necompletat atunci se va păstra valoarea anterioară.

Pentru a adăuga un modificator simplu sau o schemă de modificatori pentru toate produsele, faceți click pe butonul Adăugați și adăugați un modificator așa cum este descris în articolul Modificatori.

Ștergere

Oricare element de modificator poate fi șters. Pentru aceasta selectați din listă rândurile necesare și selectați Acțiuni → Ștergeți.

Dacă printre elementele șterse sunt produse cu solduri diferite de zero, programul va afișa un avertisment.

Elementele șterse sunt afișate în registru, rapoarte și documente ca fiind tăiate. În rapoarte și documente, elementele șterse sunt afișate întotdeauna, iar cantitatea și prețul lor sunt luate în calcul.

Pentru a vedea elementele șterse, selectați Tip → Afișare eliminate.

Restabilire

Elementele șterse pot fi restabilite. Pentru aceasta:

 1. Selectați Tip → Afișare eliminate.
 2. Selectați din listă unul sau mai multe elemente care necesită a fi restabilite.
 3. Selectați Acțiuni → Restabiliți.

Categorii de produse

Elementelor de nomenclator li se pot atribui diferite categorii utilizate ulterior la realizarea rapoartelor. Categoriile pot fi adăugate în fișa produsului Informație adițională, dar înainte de aceasta, trebuie mai întâi să fie definită o listă generală de categorii. Pentru a seta lista de categorii în registrul de nomenclator accesați butonul Acțiuni, iar din lista care se deschide, selectați Editați lista de categorii.

Pentru a adăuga o categorie nouă, accesați câmpul marcat prin semnul  și introduceți  denumirea categoriei. Pentru a seta o altă categorie, faceți click pe oricare linie din listă. Valoarea nou introdusă va fi mutată în listă, iar linia de sus va fi disponibilă pentru a introduce o nouă categorie. După ce au fost adăugate toate categoriile necesare, accesați butonul Salvați.

Grilă mărimi

Meniul unei întreprinderi poate conține produse care pot fi vândute în mărimi diferite. Costul de bază al unui produs și cantitatea de ingrediente utilizate depind de mărimea lui. În astfel de cazuri grila de dimensiuni ajută la formarea nomenclaturii fără a crea elemente diferite pentru fiecare variantă (dimensiune), limitându-se la un singur produs. De exemplu, Coca-Cola se vinde în pahare de 0,3 L si 0,5L și pizza are o varietate de diametre – de la 23 la 40 cm. Pentru a introduce un astfel de produs, în nomenclator trebuie să creați o grilă de mărimi,  iar apoi să o selectați în fișa produsului. Când adăugați produsul în comandă, veți putea alege mărimea din lista propusă.

Grila de mărimi se atribuie unui element în fișa acestuia accesând tag-ul Grila de mărimi, de asemenea poate fi utilizată pentru a configura schema de modificatori.

Pentru a adăuga o grilă de mărimi:

 1. Accesați secțiunea Gestiuni → Grilă mărimi.
 2. Clic pe butonul Adăugați.
 3. În fereastra care apare introduceți denumirea grilei.
 4. Adăugați dimensiunile.
  1. Indicați denumirea mărimii.
  2. Introduceți denumirea mărimii pentru bucătărie, aceasta se va afișa pe Ecranul de bucătărie.
  3. Dacă este necesar, setați o dimensiune implicită care va fi adăugată imediat la comandă fără a solicita selectarea din listă.
 5. Apăsați butonul OK.

Grila de mărimi alocată unui produs sau modificator nu poate fi eliminată. Puteți elimina doar parametrul (mărimea) care este inclus în grilă. În acest caz, vânzarea produsului cu această dimensiune nu va fi posibilă.

Grupe de alergeni

Descriere

Multe produse pot provoca reacții alergice. Oaspeții dvs. pot întâmpina probleme de sănătate dacă nu îi informați despre alergenii din componența produselor pe care le vindeți.

Casierul poate informa oaspetele despre faptul că produsul conține ingrediente periculoase pentru el. Pentru a face acest lucru, iikoFront marchează produsul care conține alergeni printr-o pictogramă . Mai mult ca atât, dacă există alergeni, aceștia sunt imprimați pe proforma, facturile de livrare și etichetele autocolante.

Pentru a afișa această pictogramă, în fișa elementului de nomenclator – Informații adiționale selectați alergenii pe care îi conține elementul din secțiunea Grupuri de alergeni, sau configurați rețetarul.

Acest articol descrie cum să adăugăm în baza de date alergenii, și cum să-i includem în componența produselor. Pentru a afla cum sunt afișați alergenii pe POS, consultați articolul Fereastra de comenzi din ghidul iikoFront.

Adăugarea alergenilor

Cum adăugăm o grupă de alergeni:

 1. Alegeți secțiunea Gestiuni → Grupuri de alergeni.
 2. Apăsați butonul Adăugați.
 3. În caseta apărută introduceți Cod și Codul se afișează în lista grupelor de alergeni din fișa produsului (mărfii, semifinitului, modificatorului) și pe lista de prețuri.
 4. Apăsați butonul

Setarea alergenilor

Orice element de nomenclator, în afară de servicii și tarife poate include informații despre alergenii pe care îi poate conține. Pentru aceasta, accesați câmpul Grupuri de alergeni din tab-ul Informații adiționale.

Unde trebuie să setați alergeni ca parte a produselor finite, mărfii etc., depinde dacă utilizați sau nu o rețetă.

Dacă utilizați rețeta

Dacă utilizați rețete pentru produse finite, semifinite și modificatori, atunci e suficient să indicați alergeni pentru produsele care sunt incluse în compoziția lor. Adică, alergenii fiecărui produs vor fi determinați automat de alergenii ingredientelor.

Lista alergenilor unui produs poate fi vizualizată din fișa elementului în tab-ul Rețete → Alergeni:

Este posibil ca un produs finit să nu aibă rețetă – rețeta sa este determinată de schema de modificatori. În acest caz, alergenii modificatorilor sunt identificați prin ingredientele sale, iar alergenii produsului finit depind de modificatorii săi.

Dacă nu utilizați rețeta

Dacă nu utilizați rețeta, atunci indicați toți alergenii direct în fișa produsului sau modificatorului.

Dacă alergenii sunt indicați în fișa produsului și are de asemenea și rețetă cu ingrediente alergeni, atunci lista finală de alergeni este determinată de rețetă, ea fiind prioritară.

Alergenii în documentele imprimate

Alergenii produselor și ingredientele sale se imprimă în mod implicit pe:

 • Bonul de serviciu,
 • Factura de livrare,
 • Etichetele autocolantele.

Pentru aceasta este suficient să setăm alergenii în cartelele elementelor de nomenclator, cum este descris mai sus.

Alergenii mai pot fi imprimați și în următoarele documente:

 • Rețetar,
 • Lista de prețuri.

Pentru aceasta adăugați și utilizați șabloane personalizate pentru aceste documente. Alergenii nu sunt imprimați în șabloanele implicite.

Scheme de modificatori

Ce este o schemă de modificatori

Schema modificatorilor este un set pre configurat de modificatori folosiți pentru a pregăti produse similare cu aceeași grilă de dimensiuni.

De exemplu, putem crea o schemă de modificatori pentru pizza și adăuga în ea toți modificatorii posibili – ingredientele pizzei, de asemenea și dimensiunile. Apoi, atunci când creați o pizza, trebuie doar să selectați ingredientele, cantitatea acestora și dimensiunile disponibile. În acest mod puteți completa rapid registrul de nomenclator al unei pizzerii.

Produsele cu schemă de modificatori pot avea jumătăți diferite. De exemplu, o jumătate de pizza se face conform rețetei pentru ”Margarita”, iar cealaltă – ”Peperoni”. În acest caz crusta și sosul trebuie să fie la fel. O jumătate de pizza poate conține niște brânză suplimentară, iar cealaltă jumătate poate să nu aibă deloc brânză.

Schemele de modificatori pot fi folosite pentru: sandwich, piureuri, înghețată etc.

Cum adăugăm o schemă nouă

 1. Mergeți în secțiunea Gestiuni → Scheme de modificatori.
 2. Apăsați butonul Creați
 3. Introduceți denumirea schemei.
 4. Dacă este necesar selectați grila de dimensiuni. Grila selectată se va aplica automat produsului cu această schemă de modificatori.
 5. Pentru a adăuga produse cu jumătăți diferite, bifați caseta Produsul finit poate fi divizat.
 6. Apăsați butonul Adăugați. În fereastra deschisă selectați un modificator simplu sau unul de grup și completați tabelul. Toți parametrii modificatorilor sunt identici cu cei specificați pentru fiecare produs finit separat. Pentru detalii consultați articolul Modificatori.
 7. Dacă ați bifat caseta Produsul finit poate fi divizat, atunci în coloana Poate fi divizat, adăugați ce modificatori se pot împărți, adică poate fi adăugat doar pentru o jumătate. De exemplu atunci când împărțiți pizza în jumătate, nu puteți împărți crusta și sosul, acestea vor rămâne aceleași pentru întregul produs. Pentru modificatorii care pot fi divizați, costul va fi jumătate din prețul inițial.
 8. Dacă produsul nu poate fi divizat, în coloana Adițional indicați modificatorii adiționali celor de bază.

Citiți mai jos cum arată în iikoFront modificatorii divizibili și indivizibili.

 1. Apăsați butonul Salvați și închideți.
 2. Indicați această schemă de modificatori în fișa produsului, tab-ul Proprietăți de bază. Pentru detalii consultați articolul Modificatori.

Dacă veți face careva modificări în schemă, atunci aceste modificări se vor reflecta în toate produsele cărora le este atribuită această schemă.

Scheme de modificatori în iikoFront

În iikoFront la vânzarea produselor care conțin schemă de modificatori se deschide o fereastră de unde putem selecta modificatorii.

Aspectul ferestrei depinde de tipul modificatorilor dvs. dacă sunt divizibili sau nu.

Marfă externă

În directorul ”Mărfuri externe” sunt înregistrate mărfurile furnizorului care sunt utilizate pentru a crea corespondență cu mărfurile iiko în listele de prețuri.

Pentru a adăuga un element nou:

 1. Selectați secțiunea Gestiuni → Mărfuri externe.
 2. Apăsați butonul Adăugați.
 3. În fereastra apărută indicați următoarele:
 • Denumirea mărfii. Denumirea mărfii conform documentelor furnizorului.
 • Cod – numărul mărfii furnizorului. Puteți adăuga mai multe articole cu același cod, dar sistemul vă va avertiza că acel articol se va dubla.
 1. Apăsați butonul

Marfa externă mai poate fi adăugată din lista de prețuri a furnizorului precum și din fișa produsului în tab-ul Mărfurile furnizorului.

Dacă eliminați un produs extern, linkul creat în lista de prețuiri nu va fi eliminat, dar se va afișa tăiat.

Grupe de nomenclator

Grupele de nomenclatură se utilizează pentru a combina elementele de nomenclatură cu proprietăți similare. Acestea facilitează gestionarea listelor de nomenclator și căutarea produselor în iikoFront.

Adăugarea grupelor

Pentru a adăuga o grupă de nomenclator:

 1. Apăsați butonul Adăugați grupul.
 2. În tab-ul Comun adăugați Denumirea grupului de nomenclator, Cod nomenclator, Cod de apel rapid în iikoFront și alegeți Grupul parental de nomenclator. Setările acestor câmpuri se aplică doar grupului.
 3. Setați celelalte câmpuri din tab-ul Comun: Categoria de produs, Categorie contabilă, TVA predefinit.

Aceste setări vor fi utilizate pentru articolele noi create în cadrul grupului.

4. Introduceți o valoare în câmpul Adaos comercial predefinit. Se va aplica articolelor noi din grup.

5. Nivelurile de stocuri pot fi setate pentru elementele de grup prin intermediul editării grupului. Aceasta setare nu este utilizată pentru elementele noi. Modul de configurare a acestora este descris în articolul Informații suplimentare.

6. Selectați fundalul și culoarea textului pentru butonul acestui grup în iikoFront din tab-ul Culoarea butonului. Aceste setări sunt utilizate numai pentru grup și nu se aplică elementelor din cadrul acestuia.

7. Apăsați butonul OK.

Prelucrarea grupată

Cu ajutorul editării de grup putem modifica simultan setările tuturor elementelor de grup și putem înlocui valorile indicate în fișa grupului.

Funcția de editare a grupului este utilă pentru a configura TVA-ul, adaosul comercial, categoria de materie primă, categoria contabilă, clasificarea tipurilor de producție și nivelurile de stocuri.

De exemplu, ați adăugat o categorie nouă ”Desert” și doriți să o setați pentru toate articolele din grupul Deserturi. Pentru a nu deschide fișa fiecărui articol, specificați categoria în setările grupului, apoi prin procesarea grupată aplicați această categorie tuturor elementelor. Pentru aceasta, selectați grupul și accesați Acțiuni → Prelucrare grupată. În fereastra deschisă, bifați sau debifați casetele necesare și apăsați butonul Aplicați. Valoarea se va completa doar pentru câmpurile goale. Dacă pentru unele articole câmpul respectiv a fost deja completat, atunci pentru a înlocui valorile vechi, bifați caseta Înlocuiți valorile, dacă acestea deja au fost specificate.

Elemente de nomenclator

Introducerea tuturor parametrilor pentru elementele de nomenclator este procesul care ocupă cel mai mult timp în configurarea sistemului, necesitând maximă atenție și corectitudine întrucât acest lucru afectează în mod direct procesul de evidență și contabilizare a resurselor companiei, și desigur exactitatea profitului obținut din vânzarea serviciilor întreprinderii.

Pentru a înregistra un element nou în fereastra Nomenclatura, apăsați butonul Adăugați. Se va deschide fereastra elementului nou.

Această fereastră conține mai multe tab-uri. Numărul de tab-uri depinde de elementul de nomenclator care trebuie creat. Pentru servicii, se vor seta parametri în următoarele tab-uri: Proprietăți de bază, Unități de măsură, Informație adițională, Imagine.

În secțiunea Mărfurile furnizorului puteți introduce denumirea mărfurilor de la diferiți furnizori, care ar trebui să fie primite ca un element din nomenclator, sau diferite mărci ale aceluiași element. De exemplu smântâna ”Albalact ” 20% și smântâna ”Pilos” 20% în iiko sunt introduse ca un singur element: smântână. Aceasta setare poate fi utilizată ulterior pentru înregistrarea bunurilor primite.

Pentru mărfuri se poate de adăugat valoarea nutritivă, ca mai apoi în baza lor să se calculeze valoarea nutritivă a produselor finite. Pentru produse finite, semifinite și modificatori se formează de asemenea rețetarele, care includ lista de ingrediente și procedura de pregătire.

Proprietăți de bază

În secțiunea Proprietăți de bază:

 1. În câmpul Denumire introduceți denumirea elementului nou. Denumirea poate conține până la 30 caractere. Dacă există deja un element cu aceeași denumire, atunci când îl veți salva, sistemul vă va cere să confirmați crearea acestuia.
 2. În câmpul Tip nomenclator specificați tipul noului articol: ”Marfă”, ”Produs finit”, ”Semifinit”, ”Modificator” sau ”Serviciu”. Tipul elementului determină setările sale.
 3. Dacă intenționați să exportați datele către sisteme terțe, va trebui să specificați o Categorie de contabilitate pentru fiecare articol din lista de nomenclator. Pentru ca datele dvs. să fie transferate fără probleme, categoriile de contabilitate ale celor două sisteme trebuie să corespundă.
 4. În câmpul Grup de bază alegeți grupul de nomenclator din care va face parte elementul.
 5. Dacă elementul de nomenclator este de vânzare, selectați secțiunile în ale căror liste de prețuri trebuie să apară. Pentru aceasta specificați Tip loc de pregătire și selectați opțiunea necesară. Tipul locului de pregătire determină dependența secțiunii în care este pregătit un produs de locul în care este vândut acel produs. Această relație se stabilește în setările întreprinderii comerciale. Ca rezultat, câmpul Tip loc de pregătire afișează gestiunea de la care produsele se vor consuma.

Tipul locului de pregătire definește de asemenea imprimanta la care se vor imprima produsele (se stabilește în setările întreprinderii comerciale). Dacă un MIX se pregătește în secțiuni diferite, atunci bonurile de serviciu vor fi tipărite în fiecare departament cu indicarea locurilor de pregătire a produselor (de exemplu, ”înghețată (Bar) MIX salată de fructe (Bucătărie)”).

Exemplu

În setările întreprinderii comerciale pentru departamentul ”Bar” sunt atribuite: Gestiune – ”BAR”

Imprimantă produse finite – ”imprimanta bar”, Fișa de pregătire a produselor finite: Tipurile locurilor de pregătire… – ”Bar”, Unde va fi pregătit – ”Bar”.

Pentru departamentul ”Bucătărie” sunt atribuite: Gestiune – ”BUCĂTĂRIE”, Imprimantă produse finite – ”imprimanta bucătărie”, Fișa de pregătire a produselor finite: Tipurile locurilor de pregătire… – ”Bucătărie”, Unde va fi pregătit – ”Bucătărie”.

Situația 1

Produsul ”Coca-cola” trebuie să fie pregătit și vândut în departamentul ”Bar”. Pentru aceasta în cartele produsului ” Coca-cola” setați pentru Tip loc de pregătire – ”Bar” și bifați Punct de vânzare – ”Bar”.

Produsul ”Cheesecake” se va pregăti în departamentul ”Bucătărie” dar se va vinde la ”Bar”. În fișa produsului vom stabili Tip loc de pregătire – ”Bucătărie”, Punct de vânzare ”Bar”.

În acest caz, la vânzarea produsului ” Coca-cola” din departamentul ”Bar”, se va realiza bonul de consum pentru gestiunea ”Bar”, bonul de serviciu se va imprima la imprimanta – ”imprimanta bar”, iar la vânzarea produsului ”Cheesecake”, bonul de consum – pentru gestiunea ”Bucătărie” și bonul de serviciu – imprimanta ”imprimanta bucătărie”.

Dacă în comandă se va indica un MIX de produse, atunci bonul de serviciu se va imprima la imprimantele ”imprimanta bar” și ”imprimanta bucătărie” cu indicarea locurilor de pregătire: ”Coca-cola (Bar) MIX Cheesecake (Bucătărie).

 1. Semifinitele nu se vând ca atare și pot fi consumate doar atunci când un produs care conține acel semifinit este vândut. De aceea pentru semifinite Tip loc de pregătire se va seta ”Pregătit împreună cu produsul finit de bază”. Semifinitul se va consuma de la aceiași gestiune ca și celelalte ingrediente ale produsului finit.
 2. În câmpul Preț în lista de prețuri a restaurantului indicați prețul cu care se va vinde produsul. Prețul poate fi stabilit cu ajutorul ordinelor de modificare a listei de prețuri. Dacă prețul unui produs este stabilit prin ordin, atunci prețul nou va fi afișat sub cel vechi în câmpul Preț conform ordinului.

Dacă utilizați ordinele de modificare a prețurilor, prețurile produsului și punctele de vânzare se vor indica doar în ordin. Setările din fișa produsului nu se vor lua în considerare.

 1. Dacă produsul poate fi vândut la un preț negociat și cu o rețetă specială, bifați caseta Preț liber. Acest produs se va include în meniu la prețul standard. Ospătarul adaugă produsul la comandă și introduce prețul nou. Lista ingredientelor este doar o informație pentru bucătar, deoarece consumul ingredientelor nu se va efectua în mod automat, ingredientele trebuie casate manual. În jurnalul se vor înscrie evenimentele: ”Adăugarea pozițiilor în comandă” – ”Aplicarea prețului liber”.
 2. Cod de nomenclator și Cod de apel rapid în iikoFront, utilizate la crearea comenzii în iikoFront, pot fi setate manual sau generate automat. Pentru ca aceste coduri să fie generate automat în momentul salvării articolului, trebuie să bifați câmpurile ”Generare articol” și ”Generați cod rapid”.
 3. Produsele finite sau semifabricatele pot conține modificatori. Puteți adăuga o schemă de modificatori creată anterior într-un bloc special din partea stângă a ferestrei. Pentru mai multe informații despre setări, consultați articolul Modificatori.
 4. La crearea unui serviciu este disponibilă setarea Nu participă în procesul de transfer pe gestiuni. Bifați caseta dacă doriți ca acest serviciu să fie inclus în factura de achiziție ca cheltuieli suplimentare la costului produselor. Acest serviciu nu intră în gestiune, costul acestuia este luat în considerare numai în suma totală a facturii. Pentru informații despre includerea costului serviciului în prețul produsului, consultați articolul Factura de intrare.
 5. Puteți controla viteza de lucru a bucătăriei dvs. și pregătirea produselor folosind standardele pentru timpul de pregătire. Un produs poate avea un standard individual pentru timpul de pregătire, fie un set standard pentru locul de pregătire. Dacă optați pentru standard individual de pregătire a produselor, atunci setați timpul de pregătire în fișa produsului, câmpul – Timp de pregătire. În cazul în care bifați caseta Timp de pregătire implicit, se va aplica standardul aplicat pentru locul de pregătire. Acest timp se configurează în setările întreprinderii comerciale, compartimentul Fișa de pregătire a produselor finite.

Unitatea de măsură

Compartimentul Unități de măsură este utilizat pentru a seta unitatea de măsură de bază a unui element de nomenclator și pentru a defini ambalajul în care poate fi primit la depozit.

 Lista posibilelor unități de măsură se configurează într-un director special.

Unitatea de bază

Dacă elementul se măsoară în altceva decât kilograme, greutatea unei unități de măsură de bază ar trebui să fie setată în kilograme (Gramaj al produsului finit pentru 1 unitate (greutatea pentru 1 unitate de măsură), kg). În mod implicit, este setată valoarea 0 (zero), de aceea lângă ea va exista o pictogramă de avertizare. Dacă nu o veți corecta, la introducerea acestui element în rețetă, pentru greutatea brută se va afișa întotdeauna zero. În principiu această situație nu este întotdeauna eronată, de fapt, greutatea unei unități de măsură a unui element de nomenclator ar putea fi ”zero”, de exemplu, pentru un pahar de plastic, care este un ingredient a produsului ”Suc natural de morcovi”.

Pentru elementele de nomenclator care au o rețetă, cantitatea totală se va completa automat pe baza datelor introduse în rețetă. Această valoare poate fi editată manual sau faceți clic pe butonul Calculați conform rețetei pentru a utiliza valoarea calculată automat.

Câmpul Materia primă se vinde la greutate  determină comportamentul sistemului:

 • La plasarea unei comenzi pentru acest produs în iikoFront. Dacă acest câmp este bifat, atunci la adăugarea acestui produs în comandă se va deschide automat o fereastră pentru a preciza greutatea acestuia. Poate fi configurată o listă cu diferite opțiuni pentru greutatea ambalajului. La cântărirea produsului, se va lua în considerare doar greutatea ambalajului care are bifat câmpul Utilizați în iikoFront.
 • La generarea codurilor de bare. Pentru produsele care se vând la greutate, codul de bare se va forma automat pe baza prefixului atribuit în setările întreprinderii comerciale, codului elementului de nomenclator și greutății acestuia. Dacă este bifată această casetă, nu se pot adăuga valori în blocul Cod de bare, valorile specificate anterior vor fi șterse.
 • Dacă acest câmp este bifat, unitatea de măsură a elementului de nomenclator va fi întotdeauna ”kilogram”, iar codul elementului de nomenclator poate fi schimbat într-un anumit format. Pentru aceasta, la adăugarea elementului de nomenclator în tab-ul ”Proprietăți de bază” se va bifa caseta ”Generare articol”. Dacă codul articolului a fost setat manual, atunci nu se va modifica când produsul va fi vândut la greutate.

Ambalaje

Pentru documentarea livrărilor, consumul și/sau vânzarea unui element de nomenclator pot fi utilizate ambalajele – ca unitate de măsură suplimentară care determină câte unități de măsură de bază ale elementului conține o unitatea de ambalare.

Ambalajele pot fi folosite, de asemenea , dacă este necesar să se țină seama de greutatea tarei sau este mai comod să se utilizeze cântarul pentru inventarierea elementelor de nomenclator, a căror unitate de măsură de bază nu este bazată pe greutate (de exemplu, coniac, whisky etc.). pentru a face acest lucru, faceți clic pe o linie goală din listă și setați:

 • Cod – este un număr unic destinat, printre altele, pentru sincronizarea datelor de pe ambalaje atunci când interacționează cu sisteme externe. Codul este generat automat, dar îl puteți introduce și manual folosind cifre, litere și simboluri.
 • Ambalaj – denumirea tipului de ambalaj, pentru care pot fi făcute intrări pe gestiune. De exemplu, ”Sticlă de 330 ml”, ”Sticlă de 500 ml”, ”Pachet 100 buc.” etc.
 • Cantitatea în ambalaj – cantitatea mărfii în ambalaj, indicată în unități de măsură de bază.
 • Dacă la inventarierea acestui element se va utiliza cântarul (va fi bifat câmpul utilizați cântarul pentru inventar marfă), atunci introduceți valori pentru parametrii Greutate ambalaj – greutatea ambalajului în kilograme și Greutate cu ambalaj – greutatea unității împreună cu greutatea ambalajului în kilograme.

Dacă produsul nu mai este livrat în unul din ambalaje, atunci acel ambalaj poate fi șters din listă accesând meniul contextual și făcând clic pe Ștergere sau pe tasta Delete. Acesta se va afișa tăiat în documentele create anterior.

În cazul în care ambalajul deja a fost utilizat, de exemplu, în lista de prețuri a furnizorului sau în formularul de comandă. Sistemul vă va notifica despre acest lucru cu un mesaj corespunzător.

Dacă doriți să utilizați un ambalaj eliminat, bifați caseta Afișare eliminate, selectați ambalajul dorit și selectați Restabiliți din meniul contextual.

Codul de bare

Codurile de bare ale mărfurilor vândute la greutate sunt generate automat. Codul de bare marcat pe ambalaj facilitează inventarierea sau vânzarea bunurilor.

Codul de bare este format din 13 cifre și este împărțit în patru blocuri:

Primul grup (2 cifre) – prefix.

Al doilea grup (5 cifre) – codul articolului.

Al treilea grup (5 cifre) – cantitatea articolului.

Al patrulea grup (1 cifră) – cifra de verificare.

La scanarea sau generarea prefixului codului de bare, sistemul identifică cantitatea mărfii, adică determină dacă este un număr întreg sau fracționat.

 • Dacă prefixul codului de bare conține mărfurile vândute la greutate (implicit 20), înseamnă că cantitatea este un număr fracționat. Sistemul poate citi acest număr până la mii. De exemplu, cantitatea mărfurilor se măsoară în kilograme. Dacă al treilea grup al codului de bare conține secvența numerelor 01550, atunci sistemul va determina cantitatea de mărfuri ca 1,55 kg, iar secvența 15500 din acest bloc înseamnă că greutatea mărfii este de 15,5 kg.
 • Dacă prefixul codului de bare conține mărfuri vândute la bucată (implicit 21), acest lucru indică faptul că cantitatea articolului este un număr întreg. Adică, succesiunea numerelor 01550 în cazul nostru va însemna că produsul cântărește 1550 kg.

Puteți modifica prefixul codului de bare în Setări întreprinderii comerciale → Setări generale.

Dacă produsul se vinde la greutate, atunci codul de bare pentru acesta va fi generat automat în iikoFront în timpul cântăririi.

Fiecărui tip de ambalaj i se atribuie propriul cod de bare. Pentru aceasta:

 1. Faceți clic pe câmpul de introducere din blocul Cod de bare din tab-ul Unități de măsură.
 2. Selectați ambalajul.
 3. Faceți clic pe butonul Generați pentru a genera automat codul. De asemenea puteți introduce codul de bare folosind un scaner sau manual.

Dacă ați modificat cantitatea mărfii dintr-un ambalaj, sistemul vă va oferi posibilitatea de a genera un nou cod de bare pentru acesta.

Pentru un produs, puteți seta mai multe coduri (dar numai manual), de exemplu, atunci când aveți în vânzare produse asortate.

Mai multe coduri pot fi atribuite diferitor tipuri de ambalaj sau greutății ambalajului. În acest caz, produsul va fi identificat prin scanarea unuia dintre coduri.

Informație adițională

Comun

În tab-ul Comun  indicați:

 • Denumirea completă și Descrierea elementului de nomenclator în blocul Informația pentru lista de prețuri. Aceste informații sunt tipărite pe lista de prețuri și pe etichetele de preț. Dacă doriți să adăugați denumirea și descrierea într-o limbă străină atunci completați Denumirea în limba străină și Descrierea în limba străină.  Denumirea și descrierea articolelor sunt, de asemenea, afișate în rapoartele pe vânzări în coloanele ”Denumire completă” și ”Denumire în limba străină”
 • Denumire adaptată pentru bucătărie din blocul Informație pentru bucătar, se referă doar pentru bucătărie. Este tipărită pe bonurile de serviciu și afișată și pe terminalul de bucătărie iikoSousChef. De exemplu Pizza Margarita Large poate avea denumirea pentru bucătărie ”P MARGAR LAR”. Denumirea este scrisă cu majuscule, astfel încât un bucătar îl poate vedea de la distanță.
 • Pentru o experiență mai bună iifoFront, setați culoarea și alegeți imagini pentru butoane în grupul Setări de proiectare butoane în iikoFront. Pentru a adăuga o imagine unui element, faceți clic pe butonul Selectați și adăugați fișierul dorit. Alegeți culoarea fontului în câmpul Culoarea textului și culoarea butonului însuși în câmpul Culoare fundal. În acest fel puteți seta nu doar elemente individuale din meniu, dar si grupuri. Aspectul personalizat al butoanelor se aplică tuturor ecranelor iikoFront. De asemenea, puteți seta culoarea acestora în setările Meniului rapid.

În blocul Preț de cost sunt afișați următorii indicatori: Preț de cost estimat, CMPV, PCUI. Calculul acestor indicatori este descris în secțiunea Exemplu de calcul al prețului de cost.

Prețul de cost efectiv al unui element de nomenclator (cel la care este contabilizat și consumat din depozit) va depinde de tipul articolului și de metoda de consum a acestuia.

 • Categoria este o clasă de stocuri utilizată în contabilitate. Valoarea este selectată din lista categoriilor existente, dar puteți adăuga, de asemenea, o nouă categorie.
 • TVA – selectați categoria de impozite care corespunde taxei pe valoare adăugată aplicată elementului de nomenclator.
 • Termen de păstrare – introduceți perioada în formatul lună: zi: oră, timp în care produsul alimentar își păstrează toate proprietățile în conformitate cu specificațiile. Verificați lista produselor alimentare expirate în raportul Sold pe gestiuni.
 • Grupuri de alergeni – puteți specifica unul sau mai multe grupuri de alergeni pentru mărfuri, semifinite, produse finite și modificatori care nu au rețetă. Pentru articolele cu rețetă puteți omite acest câmp deoarece acesta este completat automat în funcție de alergenii ingredientelor.
 • Câmpul Curs implicit – trebuie să fie completat astfel încât ospătarul sa nu fie nevoit sa includă manual cursul de fiecare dată când plasează o comandă. Acest câmp este disponibil numai pentru produse finite, marfă și modificatori. Curs implicit poate fi setat pentru mai multe produse simultan, precum și pentru un grup. Citiți mai mult în articolul Operații cu elementele de nomenclator.
 • Bifând caseta Participă în programul de voucher înseamnă că acest element de nomenclator este inclus în lista de prețuri ca ”voucher”. Pentru mai multe informații despre configurarea programului de voucher, consultați articolul Configurarea unei reduceri ”Voucher”.
 • Dacă bifați caseta Imprimați la adăugare, elementul de nomenclator se va imprima automat la bucătărie atunci când va fi adăugat la o comandă. Se utilizează împreună cu parametru Timp înainte de imprimare în mod automat din setările întreprinderii comerciale.
 • Când creați un modificator, puteți seta:
 • Imprimați în proforma și Imprimați pe bon – dacă este necesar să imprimați modificatorul în proforma și/sau pe bon.
 • Cantitatea nu depinde de cantitatea produsului finit – cantitatea modificatorului nu depinde de cantitatea produsului finit principal. Acest parametru poate fi utilizat pentru a configura vânzarea produselor cântărite împreună cu modificatori per unitate, cum ar fi pungi de sos, precum și vânzările de produse în diferite containere.
 • Pentru a configura achiziționarea unui articol prin POS, activați opțiunea Produsul este cumpărat la casa de marcat și specificați furnizorul în câmpul Înregistrați în factura de intrare de la furnizor. Acesta poate fi un container returnabil, al cărui cost va fi plătit în numerar (unui client). La înregistrarea unor astfel de operațiuni în iikoFront, se tipărește un bon de cumpărare care indică suma totală și TVA. În acest caz, facturile de achiziție plătite sunt create automat în iikoOffice.

Adaos comercial

În tab-ul Adaos comercial, puteți seta procentul adaosului utilizat pentru a calcula prețul de vânzare al produsului atunci când creați o actualizare a prețului (Prin adaos comercial) sau o factură (calculul prețului de vânzare).

Pentru a nu aplica calculul automat al prețurilor de vânzare, verificați câmpul Preț fix.

Procentul pierderilor

În secțiunea ”% pierderi” un manager de producție poate stabili rate pentru pierderea generată de prelucrarea la rece și la cald al ingredientelor. Pentru aceasta se folosesc câmpurile Pierderi la prelucrarea la rece și Pierderi la prelucrarea termică. Aceste valori se vor seta automat atunci când acest ingredient va fi inclus într-o rețetă nouă. Secțiunea ”% pierderi” lipsește din iikoRMS, care face parte din iikoChain, deoarece rețetele pot fi editate numai în iikoChain.

Niveluri de rezerve

În secțiunea Niveluri de rezerve, puteți seta cantitatea maximă și minimă a produsului din gestiunea dvs. pentru a controla stocul. În raportul ”Sold pe gestiuni”, puteți vedea dacă nivelul de rezerve depășește limitele. Nivelul maxim al stocului poate fi utilizat pentru a estima cantitatea produselor ce trebuie achiziționate de la un furnizor.

Dacă lăsați aceste câmpuri necompletate, nu veți putea controla nivelul stocurilor.

Rândul va fi evidențiat cu roșu dacă nivelul minim al stocului depășește maximul.

Dacă doriți să setați aceleași niveluri de rezerve pentru toate articolele dintr-un grup de elemente, setați mai întâi nivelurile pentru grup, apoi folosiți ”Prelucrarea grupată” pentru a seta acele valori tuturor elementelor din grup.

Modul de ajustare a nivelurilor este descris mai jos în acest articol.

Pentru modul de utilizare a procesării grupate, consultați Grupe de nomenclator.

Nivele individuale

Pentru a seta separat nivelurile de rezerve pentru fiecare gestiune, introduceți maximul și minimul necesar în rândul gestiunii respective.

Imagine

Același nivel

Pentru a configura aceleași niveluri de rezerve pentru toate gestiunile, introduceți valorile necesare în rândul cu numele întreprinderii comerciale.

Imagine

Pentru a seta aceleași niveluri de rezerve numai pentru câteva depozite, bifați casetele de lângă numele acestora și faceți clic pe butonul Instalați. În fereastra care se deschide, introduceți valorile minime și maxime și faceți clic pe OK. Câmpul Utilizați această valoare se va bifa automat.

Dacă doriți să setați sau să modificați un singur nivel de rezerve (maxim sau minim), debifați Utilizați această valoare pentru câmpul pe care nu doriți sa-l modificați.

Gestiuni noi

Pentru a evita setarea nivelurilor de rezerve de fiecare dată când adăugați o gestiune nouă, specificați nivelurile implicite. Pentru aceasta adăugați valori pentru câmpurile ”Minim implicit” și ”Maxim implicit” apoi apăsați butonul Salvare. Acești parametri se vor aplica doar gestiunilor create după setarea valorilor minime și maxime implicite. Gestiunile existente nu vor fi afectate.

Anularea controlului nivelurilor de rezervă

Pentru a opri monitorizarea nivelurilor de rezervă, faceți clic pe butonul   în câmpurile implicite de deasupra tabelului sau în coloanele minim și maxim.

Pentru a anula nivelurile de rezerve, nu introduceți valoarea 0 (zero), sistemul îl va considera drept nivel stabilit și va continua să urmărească cantitatea stocului.

Pentru a reseta nivelurile de rezerve pentru mai multe gestiuni:

 1. Bifați gestiunile necesare și faceți clic pe butonul Instalați.
 2. În fereastra care se deschide, faceți clic în ambele câmpuri sau numai în cel necesar. Câmpul devine gol și se bifează elementul Utilizați această valoare.
 3. Faceți clic pe OK.

Imagine

Această secțiune este destinată pentru adăugarea informației despre certificatul de calitatea care însoțește acest element de nomenclator. Pentru a adăuga un certificat, clic pe butonul Acțiuni și selectați Creați.  După aceasta va fi posibil să indicați perioada de valabilitate a certificatului (folosind câmpul Pentru perioada, de la…  și până la…) furnizorul acestui produs, numărul certificatului etc. dacă aveți certificatul în formă electronică, atunci fișierul poate fi încărcat (butonul Încărcați imaginea). Acești parametri vor fi utilizați atunci când imprimați un certificat de calitate pentru mărfurile care intră în gestiune conform facturii.

Valoare nutritivă

Acest tab este destinat introducerii informațiilor despre valoarea nutrițională și energetică a materiei prime și produselor finite. Toate datele introduse pentru o materie primă vor fi utilizate automat la calcularea valorii nutritive a produsului finit, care le include pe baza rețetei.

Informațiile despre valoarea nutritivă și energetică a produselor sunt imprimate în proforma. Poate fi de asemenea imprimată și pe etichetele de preț în iikoFront.

În funcție de elementul creat (marfă, materie primă, semifinit, modificator), trebuie să completați câmpul Tip produs – pentru marfă și materie primă, iar pentru semifinite și modificatori Metoda de pregătire de bază. Valorile specificate în aceste câmpuri vor influența calculul valorii nutritive a produselor finite.

Pentru produsele finite, informația despre cantitatea de proteine, grăsimi și carbohidrați din ingredientele care intră în  rețeta produsului finit, precum și despre conținutul de calorii înainte și după prepararea acestui produs finit este afișată automat.

Pentru a determina valoarea nutritivă a produsului finit pe baza ingredientelor care îl compun, apăsați butonul Calculați.  Valorile obținute sunt afișate în blocurile: Valoare alimentară (la 100 de grame) și  Valoare nutritivă (la 1 kg). La necesitate aceste valori pot fi editate manual.

Dacă un produs conține ingrediente cu propria rețetă, valoarea lor nutrițională va fi recalculată. Modificările nu pot fi anulate după calcul.

Dacă ați modificat valoarea nutrițională a ingredientelor, atunci pentru a recalcula această valoare pentru produsul finit, nu este nevoie să mergeți la fișa produsului finit. În lista de nomenclatură, deschideți meniul contextual al produsului finit care vă interesează și selectați câmpul Recalculați valoarea nutritivă.

Pentru a efectua această operație pentru mai multe produse finite, utilizați Raport pe intrări de materie primă în componența produsul finit.

Imagine

Grila de mărimi

În această filă puteți selecta setul de dimensiuni creat anterior, care va fi disponibil la vânzarea unui produs finit. Unui produs finit i se poate atribui o singură grilă de mărimi. Dacă nu este specificat, atunci produsul finit se va vinde într-o singură dimensiune.

Pentru a configura o grilă de mărimi pentru un produs, urmați pașii:

 1. Selectați o grilă creată anterior sau adăugați una nouă. Dacă ați adăugat o schemă de modificatori pentru produsul finit, care avea deja o grilă de mărimi atribuită, atunci aceasta va fi adăugată automat la produsului. O astfel de grilă nu poate fi editată sau înlocuită cu alta.
 2. Specificați dimensiunile produselor care vor fi disponibile pentru vânzare. Pentru aceasta, în coloana Accesibil, bifați casetele din dreptul elementelor necesare.
 3. Specificați coeficienții pentru dimensiuni. Valorile normei de utilizare specificate în rețeta unui produs se vor înmulți cu această valoare. Ca rezultat, veți obține cantitatea de ingrediente necesară a fi consumată din gestiune în momentul vânzării acelui produs finit.

Coeficienții sunt utilizați atunci când un produs finit sau un modificator are o rețetă generală și se selectează metoda de consum ”Consum ingrediente”. Dacă sunt specificate rețete separate pentru dimensiuni diferite, coeficienții sunt ignorați.

 1. Salvați modificările.

Imagine

Pentru modificatori sunt disponibile coloane adăugătoare: Cantitatea de la și  Cantitatea până la. Acestea indică o gamă de cantități de modificator pentru care este stabilit un anumit coeficient, adică, puteți specifica o modificare a cantității de consum în funcție de numărul de modificatori adăugați.  În mod implicit, acesta variază de la 0 la infinit, adică pentru orice cantitate de modificator pentru un produs cu această dimensiune, se va aplica un coeficient.

Pentru o dimensiune, puteți seta mai multe intervale și puteți atribui un coeficient diferit fiecărui interval.  Pentru aceasta, selectați linia cu dimensiunea dorită și faceți clic pe butonul Adăugare.

Câmpul Cantitatea până la nu poate fi modificată, se completează automat când se adaugă o nouă linie pentru dimensiune.

De exemplu, pentru mărimea S (30cm), când se adaugă la produs de la 0 la 2 porții de “Pepperoni”, cantitatea indicată în rețetă va fi înmulțită cu coeficientul 1 și această cantitate a produsului va fi consumată din depozit. Dacă adăugați 3 sau mai multe porții la un fel de mâncare, atunci greutatea unei porții indicată în rețetă va fi înmulțită cu 0,8.

Dacă un modificator este adăugat la un produs finit care are o grilă de mărimi cu coeficienți, vi se cere să creați aceeași grilă de mărimi pentru modificator și să setați coeficienții, astfel încât ingredientele modificatorului să fie consumate corect.

Puteți crea o rețetă pentru fiecare produs finit/modificator. Acest lucru este relevant pentru bunurile care sunt achiziționate în anumite dimensiuni.

Pentru mai multe detalii consultați Rețete.

Prețurile pentru produsele care au setată o grilă de mărimi pot fi stabilite numai prin intermediul ordinelor de modificare a listei de prețuri.

Dacă o listă de prețuri activă are o grila de mărimi veche pentru un produs, o puteți schimba pentru una nouă. Acest lucru necesită creare unui nou ordin de modificare a listei de prețuri, în caz contrar produsul va avea prețul specificat în fișa produsului din lista de nomenclator.

Rețete

 Descriere

Rețetele sunt folosite pentru a stabili norma de utilizare, compoziția, procesul de preparare a produsului finit, pentru a înregistra fișa lui de pregătire, adică datele necesare pentru întreținerea și tipărirea documentelor (de exemplu, diagramă de calcul sau rețetă) în conformitate cu legislația. În baza normei de utilizare, ingredientele vor fi consumate în momentul vânzării lor.

Pentru fiecare ingredient se indică următorii parametri: prețul de cost, costul unei unități de măsură de bază și costul pentru o unitate de greutate. Ultimul indicator se aplică ingredientelor cu o unitate de măsură de bază, alta decât kilogramul. Se calculează ca raport dintre costul greutății brute a ingredientului în produs și greutatea brută a normei de utilizare.

Toți indicatorii de cost ai produsului (CMPV, PCUI, PCSMP, PCSMPUI) sunt calculați automat mai jos. Un exemplu de calcul al acestora este dat în articolul Exemplul de calcul al costurilor.

Imagine

Rețetă nouă

 1. Selectați Acțiuni → Creați o rețetă nouă.
 2. Faceți clic în câmpul Denumire produs și selectați o materie primă sau un semifinit care este unul dintre ingredientele produsului finit sau creați unul nou.

Când introduceți parametrii pentru ingredientele noi, nu uitați de indicatorul de cost estimat, astfel încât costul acestui ingredient să fie luat în considerare la calcularea produsului.

 1. Specificați normele de utilizare a ingredientelor în unități de ambalare sau greutăți brute și nete, precum și procentul pierderii. Rezultatul produsului gata preparat este calculat pe măsură ce introduceți valorile. După specificarea tuturor parametrilor, apăsați Enter. Apare următorul rând de ingrediente. Dacă adăugați un ingredient cu greutate reală zero (este setat pentru articolele care nu sunt măsurate în kilograme în fila Unități de măsură), atunci când încercați să introduceți o greutate brută diferită de zero, câmpul corespunzător va fi evidențiat cu roșu, iar după introducerea acestei valori va fi resetată la zero.

Dacă un produs semifinit este folosit ca ingredient, atunci puteți verifica compoziția acestuia în modul vizualizare rețetă. Pentru aceasta, faceți clic pe denumirea acestuia.

 1. Faceți clic pe Direcția de recalculare dacă vi se pare mai convenabil să completați rețeta pe baza greutății produsului gata preparat. În acest caz, greutatea brută și netă vor fi calculate automat pe măsură ce completați câmpurile Greutatea produsului pregătit și Pierderi la procesare.
 2. Dacă faceți o rețetă, a cărei greutate nu este egală cu producția totală a tuturor ingredientelor (de exemplu, nu ați inclus greutatea apei utilizate sau rețeta este făcută pentru mai multe porții), specificați Marcaj standard. În mod implicit este „1”, adică calculul se efectuează pentru o unitate de măsură de bază.
 3. Dacă setați utilizarea pe porție și greutatea sa totală de ieșire nu este egală cu greutatea tuturor ingredientelor, o puteți specifica în câmpul Cantitate totală din secțiunea Unități de măsură.
 4. Specificați Modul de consum. Valoarea acestui câmp determină strategia de consum a unui produs finit atunci când îl vindeți: „Consumul ingredientelor” se bazează pe rețetă sau pe produsul în sine (disponibilitatea / pregătirea acestuia este înregistrată prin actul de pregătire). Metoda de consum „Consum produs finit/semifinit” poate fi utilizată, de exemplu, dacă un produs este preparat într-un centru de producție și distribuție, ingredientele sale sunt consumate din depozitul de producție de la CPD, apoi acest produs este livrat la depozitul punctului de vânzare ca produs gata pregătit și consumat ca produs finit în momentul vânzării.
 5. Salvați modificările.

Pentru a modifica compoziția ingredientelor sau tehnologia de pregătire a versiunii curente a unei rețete, apăsați butonul Acțiuni și selectați Editați rețeta.

            Rețete pentru dimensiuni

Dacă la vânzarea unui produs finit, care are setată o grilă de mărimi, este necesar să se consume ingrediente diferite, atunci pentru fiecare mărime se va crea câte o rețetă. Pentru aceasta:

Dacă produsul finit are rețete separate pentru fiecare mărime, atunci pentru ca ingredientele să fie consumate în mod corespunzător, semifinitul trebuie să aibă aceeași grilă de mărimi ca și produsul finit și fiecare mărime a produsului semifinit trebuie să aibă o rețetă separată.

Pentru a consuma corect ingredientele unui produs semifinit cu rețete separate, toate produsele finite care conțin acest semifinit trebuie să aibă rețete separate pentru fiecare dimensiune.

 1. Bifați Rețete individuale pentru mărimi. Va fi afișat un câmp cu dimensiuni pentru care în fila Grilă de mărimi a fost bifat câmpul Pentru a vedea lista completă, bifați Afișați dimensiunile irelevante. Această listă va afișa, de asemenea, grila de mărimi, care a fost atribuită anterior produsului, dar schimbată în timp cu alta.
 2. Alege din listă dimensiunea necesară.
 3. Completați tabelul cu ingrediente. Sunt disponibile doar acele ingrediente care au aceeași grilă de mărimi ca produsul sau nu o au deloc.
 4. Selectați următoarea mărime și completați tabelul cu ingrediente pentru aceasta.

Exemple de utilizare a rețetelor individuale.

Rețetele individuale sunt luate în considerare numai dacă utilizați metoda de consum „Consum ingrediente”.

 • Pizza poate avea diferite dimensiuni (S,M,L) și pentru fiecare dimensiune există un produs semifinit fără rețetă, de exemplu Aluat_S, Aluat_M, Aluat_L.
 • Vindeți pizza în trei mărimi diferite „S”, „M”, „L”. Fiecare dimensiune are o rețetă. Pizza are aluat, care se consumă prin metoda „Consum ingrediente”, iar cantitatea lor este diferită pentru fiecare mărime. În acest caz, semifinitul „Aluat” trebuie, de asemenea, să fie setat la aceeași grilă de mărimi ca și pentru pizza, precum și o rețetă separată pentru fiecare dimensiune. Apoi atunci când vindeți Pizza „S”, se vor consuma ingredientele specificate în rețeta de Aluat_S. Dacă nu specificați grila de mărimi pentru aluat, trebuie să adăugați o rețetă pentru toate. Ingredientele se vor consuma conform acestei rețete comune.

Istoric rețete

IIKO vă permite să salvați întregul istoric al modificărilor rețetei.

Istoricul rețetelor afișează lista tuturor versiunilor salvate. Parametrii lor (date de început și de sfârșit, nume de utilizator) sunt completate automat, dar pot fi modificate dacă este necesar.

Pentru a vizualiza una dintre versiunile anterioare ale rețetei trebuie doar să faceți clic pe intrarea respectivă.

Începând cu data creării primei rețete, sistemul înregistrează perioada de valabilitate a modificărilor.

Perioada de valabilitate a rețetei poate fi ștearsă. Pentru aceasta, în lista Istoric rețete este necesar să alegeți intrarea respectivă, selectați Acțiuni → Ștergeți.

Puteți șterge istoricul rețetelor numai în perioada deschisă pentru modificări. Pentru a configura valabilitatea perioadei deschise, utilizați parametrul Perioada de stocare a datelor în memorie din secțiunea AdministrareSetări sistem.

În acest caz, data de încheiere a perioadei anterioare este ajustată automat:

 • Dacă există o perioadă ulterioară, data de încheiere a perioadei anterioare va fi egală cu data de începere a perioadei respective. Toate anulările pentru perioada ștearsă vor fi recalculate în conformitate cu rețetarul anterior.
 • Dacă nu există o perioadă ulterioară, perioada de valabilitate a rețetei devine deschisă.
 • Dacă prima perioadă este ștearsă, indiferent de metoda de consum, dacă au existat vânzările acestuia, atunci pentru acest articol va apărea un sold negativ, adică va fi anulat produsul în sine.

Fiți atenți la datele de începere și sfârșit ale rețetei.

De exemplu, este posibilă următoarea situație: un produs a fost adăugat la o listă de prețuri, dar rețeta sa a fost creată post factum – după ce produsul a fost vândut prima dată. Angajații au uitat să schimbe data de începere a rețetei. În acest caz, indiferent de metoda de consum, în perioada de la începutul vânzărilor și până când a fost adăugată rețeta, produsul în sine a fost consumat din gestiune și nu ingredientele sale. Prin urmare, dacă produsul finit are un sold negativ, trebuie să verificăm data de început a primei înregistrări a rețetei. Consultați Ajustarea soldului negativ.

Blocul cu indicatori de cost și istoricul rețetelor poate fi ascuns folosind butonul Restrângeți situat deasupra listei de ingrediente. Acest bloc se restrânge dacă sunt deschise mai multe fișe de nomenclator.

Fișa de transformare

Fila Fișa de transformare înregistrează etapele prelucrării unei rețete pentru un anumit produs finit (maximum trei etape). Pentru a obține valori medii pentru toate cele trei etape de prelucrare, puteți apăsa butonul Acțiuni și selectați Efectuați prelucrarea.  Pentru a introduce date despre noua etapă de prelucrare după crearea elementului de nomenclatură, va trebui să faceți clic pe butonul Acțiuni și să selectați Editare.

În rețeta unui produs finit, indicatorii săi de greutate pot fi specificați cu o precizie de patru zecimale, iar actul de transformare se formează cu valori rotunjite la a treia zecimală.

            Modul de pregătire

Fila Modul de pregătire, prezintă procedura de pregătire a produsului finit, caracteristicile sale organoleptice, cerințele de servire, prezentare și vânzare precum și o imagine cu acestui produs.

            Alergeni

În fila Alergeni, câmpul Conține alergeni din următoarele grupuri afișează o listă a grupurilor de alergeni care sunt conținute în produsul finit, modificator sau semipreparat. Lista se formează pe baza grupelor de ingrediente.

Dacă ați schimbat sau ați adăugat un grup de alergeni pentru materia primă, lista grupurilor de alegeni pentru produs finit, modificator sau semifinit va fi recalculată automat.

Tabelul de mai jos listează grupurile de alergeni pentru fiecare ingredient separat. Dacă rețeta produsului finit conține un modificator sau un semifinit, acesta are, de asemenea, afișată o listă a grupelor de ingrediente.

            Tipărire și Rapoarte

Pentru a imprima o rețetă, o rețetă detaliată, o fișă de calcul sau o fișă de transformare pentru un produs, semifinit sau modificator, faceți clic pe butonul Tipar și selectați opțiunea de imprimare necesară. Se deschide o fereastră de previzualizare a acelei rețete care este selectată la acel moment în lista „Istoric rețete”.  Din această fereastră, puteți exporta o rețetă sau o fișă de transformare în format MS Excel sau o puteți imprima. De asemenea, poate fi tipărită o structură extinsă (ținând cont de compoziția semifinitelor) a rețetei produsului (Lista ingredientelor).

Puteți afla câtă materie primă este necesară pentru a pregăti o anumită cantitate de produs finit folosind „Rețetă pentru ieșirea specificată”. Pentru aceasta, specificați greutatea de ieșire a produsului finit, iar normele de utilizare ale fiecărui ingredient vor fi recalculate automat (în câmpul „Brută în unitatea de măsură”).

Exemplu de calcul al costurilor

Date de intrare

„Ou”, „Făina”, „Cârnați” sunt materii prime, iar costul total al acestora este calculat prin metoda CMPV (Cost Mediu Ponderat). „Pâinea” (semifabricat) și „Sandwich” (produs finit) sunt achizișionate gata făcute conform facturilor, cu toate acestea, ele pot fi pregătite la fața locului. „Sandwich” este întotdeauna consumat ca un produs finit gata (costul va fi egal cu PCUI) iar cazurile de modificare a prețului de cost al „Pâinei” atunci când se schimbă metoda de consum sunt prezentate în exemplele următoare.

Date de intrare

Exemplu 1. Metoda de consum pe ingrediente

 1. Materia primă „Ou” are două intrări pe aceiași factură, deci PCUI-ul lui este calculat ca o medie ponderală. Iar „Cârnați” are intrări pe diferite facturi, deci PCUI-ul său este preluat din a doua factură.
 2. Nu sunt intrări pentru „Făină”, deci în calcule se va utiliza Costul estimat al acestuia. Valorile costurilor în care se utilizează o valoare estimată sunt marcate simbolul „*”.
 3. „Ou”, „Făina” și „Cârnați” sunt materii prime iar costul lor total este CMPV.
 4. „Pâine” și ”Sandwich” se consumă pe igrediente, deci costul lor total este egal cu PCSMP.
 5. Întrucât „Sandwich” are în rețetă un semifinit („Pâine” are și rețetă), care are setat, de asemenea, metoda de consum pe ingrediente, atunci se utilizează PCSMP-ul „Pâinii”.

Exemplu 2. Metoda de consum produs finit/semifinit

Diferențele în calcularea prețului de cost sunt următoarele:

 1. Costul total al „pâinii” este egal cu CMPV. Această valoare este utilizată atunci când se calculează PCSMP pentru “sandwich”.
 2. Deoarece metoda de consum a „sandwich”-ului nu s-a modificat, costul său total este egal cu PCSMP.

Modificatori :  Simpli și de grup

Pentru elementul de nomenclator putem adăuga:

 • Modificatori simplisunt elemente de nomenclator, care modifică un alt element din lista de nomenclator înainte de a-l vinde (de exemplu, „La pachet”, „Fără zahăr” etc.).
 • Modificatori de grup – dacă modificatorii sunt incluși într-un grup de nomenclator, atunci înainte de a vinde produsul, va trebui să selectați unul din ei. Alegerea unui modificator pentru un element poate fi obligatorie, adică comanda nu va fi acceptată până când nu este selectat un modificator (de exemplu, gradul de coacere a steak-ului: scăzut, mediu sau înalt).

Pentru modificator, sunt indicați o serie de parametri care afectează cantitatea care poate fi adăugată la produsul finit, precum și costul produsului:

 • Cantitatea maximă și minimă. În mod implicit, pentru fiecare dintre modificatori se definește că numărul minim valoarea – 0 (adică este opțional), maximul este 1. Pentru a modifica aceste limite, introduceți valoarea dorită în coloanele Min și Max.
 • Puteți specifica modificatori care vor fi adăugați de fiecare dată la o comandă împreună cu un produs. Pentru aceasta, introduceți numărul acestor modificatori în coloana Predefinit. Pentru modificatorii simpli, această valoare trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea Min și mai mică sau mai mare cu valoarea Max. Pentru modificatorii de grup, cantitatea implicită este setată separat pentru fiecare element al grupului, iar cantitatea minimă este setată pentru întregul grup. Prin urmare, valoarea implicită pentru un element individual poate fi mai mică decât valoarea minimă sau chiar zero.
 • Obligatoriu. Câmpul Obligatoriu este corelat cu câmpul Min. Dacă câmpul Min are setată o valoare mai mare ca – 0 (zero), va deveni obigatoriu (câmpul Obligatoriu va fi bifat). În sens invers, dacă câmpul Min va lua valoarea implicită – 1, dar îl veți putea modifica. Modificatorul setat „obligatoriu” este adăugat automat la comandă împreună cu produsul finit în cantitatea specificată în coloana Implicit.
 • Ascundeți, în caz că cantitatea este predefinită. Când parametru modificator este bifat, dacă a fost adăugat la comandă în cantitatea specificată implicit, nu va fi tipărit pe bonul de fiscal, nici afișat pe ecranul Bucătărie. Cu alte cuvinte, bucătarul va pregăti tot timpul produsul adăugând modificatorul în cantitatea implicită, dacă nu se specifică altfel în comandă. Dacă comanda indică faptul că acest modificator nu trebuie adăugat la produsul finit, atunci acesta va fi tipărit pe bonul de serviciu și pe ecranul Bucătărie și cantitatea acestuia va fi 0 (zero), astfel încât bucătarul va ști că produsul trebuie pregătit fără acest modificator.
 • Limita de minim și maxim a modificatorilor afiliați. În mod implicit, pentru un modificator de grup, valorile minime și maxime, precum și atributul „Gratuit”, trebuie specificate pentru întregul grup. Pentru a putea seta astfel de restricții separat pentru fiecare modificator dintr-un grup, bifați caseta Limita de minim și maxim a modificatorilor afiliați.  În acest caz, valorile maxime și numărul de modificatori gratuiți din fiecare linie vor fi stabilite la fel ca grupul, dar le veți putea schimba.
 • În coloana „Gratuit”, se poate specifica numarul de modificatori care nu vor majora prețul produsului atunci când aceștia vor fi adăugați la comandă. Această valoare trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea specificată în câmpul Max. Pentru modificatorii de grup, valoarea câmpului este specificată pentru întregul grup, adică numărul total de modificatori ai unui grup nu trebuie să depășească această valoare le efectuarea unei comenzi. Dacă la comandă sunt adăugați mai mulți modificatori dintr-un grup, atunci cel mai scump dintre ei va fi gratuit.

Pentru a seta un modificator pentru un produs, urmați pașii:

 1. În sectiunea „Proprietati de bază” din fișa produsului, faceți clic pe butonul Adăugați din blocul „Modificatori”. Se va deschide o fereastră în care puteți selecta modificatori din lista celor create anterior. În mod implicit, este sugerat să selectați modificatori simpli. Dacă puneți o bifă în caseta Adăugare modificator de grup, atunci numai grupurile de articole care conțin modificatori vor fi disponibile pentru selectare din listă, adică puteți seta un modificator de grup.

2. Selectați unul (sau mai mulți) modificatori sau grupuri și faceți clic pe butonul Adăugați. Pentru a găsi rapid modificatorul de care aveți nevoie, puteți utiliza bara de căutare.

Este imposibil să atribuiți un modificator unui modificator – butonul Adăugare va fi indisponibil.

3. Dacă modificatorul de care aveți nevoie sau grupul lor nu a fost încă creat, atunci îl puteți adăuga direct din această fereastră folosind butoanele Creați produsul finit și Creați grupa.

4. Configurați parametrii pentru modificatori în tabel.

5. Salvați modificările.

Scheme de modificatori

Pentru produsele finite de același tip puteți crea o schemă generală de modificatori și o puteți indica în lista de nomenclator. Această abordare va economisi timp și va simplifica crearea unei cărți de referință a articolelor. Pentru mai multe informații despre crearea schemelor, consultați articolul Scheme de modificatori.

Pentru a adăuga o schemă de modificatori la un element, selectați schema în câmpul respectiv din sectiunea „Proprietăți de bază”. Aceasta va aplica toate setările sale: parametrii modificatorului și grila de mărimi, dacă este specificat. Multe dintre ele nu pot fi editate. În tabelul modificatorilor, câmpurile „Predefinit” și „Gratuit” sunt singurele câmpuri care pot fi personalizate pentru un articol.Pentru mai multe informații despre toate setările, consultați secțiunea Adăugarea modificatorilor.

Dacă un produs are deja setați modificatori, atunci când alegeți o altă schemă, modificatorii vechi vor fi înlocuiți cu cei noi.

De exemplu, avem o pizza „Margarita” cu o schemă de modificatori. Să-i configurăm rețeta specificând numărul de modificatori prestabiliți și gratuiți.

În coloanele Predefinit și Gratuit modificatorul „Sos dulce” are setat valoarea „1”.  Aceasta înseamnă că este inclusă în pizza și dacă refuzați acest sos, costul produsului nu se va modifica. Dar dacă adăugați încă o porție a acestui modificator, atunci costul pizzei va crește.

Puteți configura posibilitatea de a adăuga gratuit o a doua porție a modificatorului. Pentru aceasta, introduceți „2” în coloana Gratuit, de exemplu, pentru cașcaval „Mozzarella”.

Puteți oferi posibilitatea de a alege orice modificator din grup gratuit. De exemplu, în mod implicit, pizza conține „Sos dulce”, dar îl puteți înlocui gratuit cu „Sos iute”. Pentru a face acest lucru, setați valoarea „1” pentru grupul „Pizza sos” și pentru fiecare modificator din coloana Gratuit.

Când creați o comandă, puteți adăuga mai multe ingrediente din acest grup la un articol. În acest caz, cel mai scump va fi gratuit.

Exemplu pentru configurarea unei scheme de modificatori

Să luăm un exemplu de configurare a unei pizza Margarita și schema de modificatori.

Rețeta produsului finit se formează prin intermediul schemei modificatorilor. Aici se pot seta modificatori obligatorii, numărul minim și maxim al acestora și alte restricții.

Aluatul este un ingredient obligatoriu pentru pizza, așa că vom bifa caseta din coloana corespunzătoare. În acest caz, câmpul Min va fi completat automat cu valoarea „1”. Aluatul poate fi de un singur tip sau puteți permite să alegeți din mai multe tipuri, de exemplu, gros sau subțire, dar puteți selecta doar unul dintre ele, prin urmare se va seta valoarea „1” în câmpul Max. Aluatul nu poate fi împărțit, acesta va fi același pentru ambele jumătăți, chiar dacă se permite împărțirea produsului. Prin urmare, nu bifați caseta Poate fi divizat.

Sosul de asemenea este un ingredient obligatoriu. Spre deosebire de aluat, acesta poate fi împărțit cu produsul finit, adică este permis să se utilizeze un sos diferit pentru fiecare jumătate. Prin urmare, bifați caseta Poate fi divizat.

Celelalte grupuri de modificatori nu sunt obligatorii. Pentru ei, puteți seta numărul maxim de modificatori. Pentru grupul „Cașcaval pizza”, nu vom bifa caseta Limita de minim și maxim a modificatorilor afiliați și vom indica cantitatea maximă pentru întregul grup, de exemplu, „3”. În acest caz, puteți adăuga oricare 3 brânzeturi la produsul finit, de exemplu, 2 Mozzarella și 1 Cheddar, sau câte unul din fiecare.

Pentru grupul „Carne pizza”, vom indica cantitatea maximă totală egală cu 5. Bifați caseta Limita de minim și maxim a modificatorilor afiliați și introduceți limita pentru fiecare modificator – 2 buc. În acest caz, puteți adăuga maximum două porții din fiecare modificator din grupul „Carne pizza” la un produs, dar toate împreună nu trebuie să depășească 5 porții.

Acum vom seta o rețetă separată pentru fiecare produs finit, specificând modificatorii predefiniți și gratuiți. Pentru pizza “Margarita”, compoziția implicită include: Busuioc, Mozzarella, Sos de roșii.

Setați valoarea „1” în coloanele Predefinit și Gratuit în dreptul aceștor modificatori. Aceasta înseamnă că sunt incluse în pizza și dacă refuzați una dintre ele, prețul produsului nu se va modifica. Dar dacă adăugați un alt modificator, atunci costul pizza va crește.

Puteți configura posibilitatea de a adăuga gratuit o a doua porție a modificatorului. Pentru aceasta, în coloana Gratuit introduceți „2”, de exemplu, pentru „Busuioc”.

Puteți oferi posibilitatea de a alege orice modificator din grup gratuit. De exemplu, în mod implicit, pizza conține brânză Mozzarella, dar o puteți înlocui gratuit cu brânză Cheddar. Pentru aceasta, setați valoarea „1” pentru grupul „Cașcaval pizza” din coloana Gratuit.

Când creați o comandă, puteți adăuga mai multe ingrediente din acest grup într-un produs. În acest caz, cel mai scump dintre el va fi gratuit.

Constructor produse finite

Clientii pot comanda un produs finit conform rețetei standard sau pot să creeze în mod independent un produs din ingredientele oferite. Poate înlocui un ingredient cu altul sau renunța la acesta, în timp ce prețul produsului nu trebuie să se schimbe. Ingrediente suplimentare pot fi comandate contra cost. Un bucătar știe din bonul de comanda ce ingrediente să folosească și care nu pentru prepararea unui produs.

Când produsul este vândut, doar acele ingrediente care au fost alese de client se vor consuma, iar cele pe care clientul le-a refuzat nu vor fi consumate. De exemplu, dacă cineva comandă un burger, puteți selecta unul dintre ingredientele principale: carne de vită (inclus în rețeta standard) cârnați sau pește. Combinația standard include, de asemenea, ceapă, muștar, maioneză și ketchup, iar clientul poate refuza aceste ingrediente. De asemenea, poate comanda ingrediente suplimentare („extra carne de vită”, „extra cârnați”, „extra pește”, „extra cașcaval”), dar contra cost.

Această caracteristică este configurată utilizând modificatori care sunt atribuiți produsului cu parametrii „predefinit” și „ascundeți, în caz că cantitatea este predefinită” din blocul Modificatori din fișa produsului.

Parametrul „predefinit” (un număr întreg de la 0 la 99) este utilizat astfel încât modificatorul (simplu sau grup) să fie vândut automat împreună cu produsul în cantitatea specificată.

„Ascundeți, în caz că cantitatea este predefinită” poate fi activată numai pentru un modificator de grup. În acest caz, modificatorul poate să nu apară pe comandă sau să apară și să fie tipărit cu cantitatea zero, astfel încât bucătarul știe că acest ingredient nu trebuie gătit. Acest lucru depinde de „cantitatea predefinită” setată.

În exemplul nostru, pentru „Ingrediente principale” este setat parametru „ascundeți, în caz că cantitatea este predefinită”. De asemenea, pentru ingredientul standard „carne de vită” din acest grup, parametrul „Predefinit” este „1”, în timp ce pentru alte ingrediente posibile „cârnați” și „pește” acest parametru este egal cu „0”.  De exemplu, vindem un „burger” cu „pește” și „maioneză”, dar refuzăm restul ingredientelor. După vânzare, doar „pește” și „maioneză” sunt consumate conform rețetelor lor.

Mărfa furnizor

Pentru mărfuri și semifinite, adică acele articole care sunt primite în depozit pe facturi, poate fi configurată o listă a denumirilor utilizate în documentele diferiților furnizori. Aceste denumiri vor fi apoi disponibile în lista cu „Denumirea marfă la furnizor” la înregistrarea facturilor de intrare, iar când le selectați, în mod automat va fi determinat elementul de nomenclator corespunzător pentru care ar trebui înregistrată intrarea.

Această listă poate fi formată în mai multe moduri:

 • direct din formularul de creare a facturii de intrare
 • la crearea listei de prețuri a furnizorului
 • configurați în prealabil în tab-ul „Mărfurile furnizorilor” din fișa elementului de nomenclator

Acest tab afișează inițial lista furnizorilor înregistrați inițial în sistem. Pentru a specifica modul în care un anumit produs (sau semifinit) este contabilizat în documentele unui anumit furnizor, efectuați următoarele acțiuni.

 1. Selectați un furnizor din listă și faceți clic pe Adăugare. Acest buton este disponibil atunci când selectați doar furnizorul pentru care a fost creată lista de prețuri.
 2. În fereastra care se deschide introduceți numele produsului de la acest furnizor. Dacă acest nume lipsește în lista Mărfurile furnizorilor, atunci adăugați-l. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul . Pentru informații despre crearea mărfurilor unui furnizor, consultați articolul Marfă externă.
 3. În fereastra care se deschide Marfă externă, introduceți numele produsului de la furnizor, codul articolului său și, dacă este necesar prețul la care este furnizat și faceți clic pe OK.

Veți fi returnat în fereastra Adăugare, iar numele adăugat va fi selectat în câmpul Mărfurile furnizorilor.

 1. În câmpul Ambalaj, selectați unitatea de măsură în care acest articol va fi primit în mod implicit. Se poate specifica unitatea de bază sau una dintre cele suplimentare (cele care au fost specificate în Unitățile de măsură din fișa elementului de nomenclator).
 2. Faceți clic pe OK. „Marfa externă” adăugată va apărea în lista furnizorului.

Consumul modificatorilor

Pentru modificatori se folosește setarea „Pregătiți împreună cu produsul finit de bază”, această casetă este bifată în mod implicit. Când creați un modificator, sunt disponibile următoarele opțiuni de configurare:

 • Dacă modificatorul va fi vândut numai împreună cu produsul finit de bază și va fi consumat din același depozit cu celelalte ingrediente ale acestui produs, atunci trebuie bifat „Pregătiți împreună cu produsul finit de bază”; „tipul locului de pregătire” nu trebuie să fie specificat.

Un produs cu acest modificator va fi tipărit pe un singur bon.

 • Dacă modificatorul trebuie pregătit și consumat nu din locul de producție a produsul finit de bază, ci din depozitul unui alt departament, debifați caseta „Pregătiți împreună cu produsul finit de bază” și setați tipul locului de pregătire corespunzător pentru acesta. În acest caz, bonul pentru produsul de bază și pentru modificator va fi tipărit separat pe „imprimanta produse finite” din departamentele lor. În același timp, modificatorul nu va fi inclus în bonul produsului finit de bază, iar în bonul modificatorului nu va fi specificat cărui produs aparține.
 • Dacă un anumit produs este destinat să fie vândut atât împreună cu produsul finit ca modificator, cât și ca un produs separat, atunci când este selectat Pregătiți împreună cu produsul finit de bază, setați tipul locului de pregătire corespunzător departamentului din depozitul căruia ar trebui consumat. Bifați punctele de vânzare în care produsul va fi vândut independent. Când utilizați un produs ca modificator, tipul locului de pregătire va fi același ca și pentru produsul finit de bază.

Exemplu:  În setările punctului de lucru  pentru sectiunea „Bar” sunt specificate următoarele:

 • Gestiune „Depozit Bar”
 • Imprimantă produse finite „la Bar”
 • Tip loc de pregătire – „Produse Bar”
 • Unde se pregătește – „Bar”

Pentru departamentul „Bucătărie” sunt setate următoarele: gestiune „Depozit Bucătărie” imprimantă produse finite „la Bucătărie” Tip loc de pregătire – „Bucătărie” Unde se pregătește – „Bucătărie”

În cazul în care „Berea” (pregătită în Bar) și cârnații (pregătiți în Bucătărie) urmează să fie vândute la Bar ca combo meniu (cu setările pentru bar și bucătărie descrise mai sus), urmați acești pași:

 • Setați produsele „Bere” și „Cârnați” ca modificatori necesari pentru combo meniu, de exemplu, „Combo Bere&Cârnați”
 • În fișa produsului „Combo Bere&Cârnați” setați tip loc de pregătire „Produse Bar”, bifați loc de vânzare „Bar”.
 • În fișele produselor „Bere” și „Cârnați” se va bifa câmpul „Pregătiți împreună cu produsul finit de bază” și tipul locului de pregătire corespunzător – „Produse Bar” și „Bucătărie”

Atunci când produsul „Combo Bere&Cârnați” va fi vândut, produsele „Bere” și „Cârnați” se vor consuma din gestiunile „Depozit Bar” și respectiv „Depozit Bucătărie”. În acest caz bonul de consum pentru produsele (modificatoare) „Bere” va fi tipărit pe imprimanta „la Bar” și „Cârnați” – „la Bucătărie” .

Dacă în setările întreprinderii este setată o singură gestiune pentru bar și bucătărie, de exemplu „Depozit Bucătărie”, atunci pentru a pregăti combo meniu „Combo Bere&Cârnați” trebuie să creați o sectiune, de exemplu „Bar+Bucătărie” cu o imprimantă produse finite care se află în Bar și o imprimantă în bucătărie. Pentru combo meniu de asemenea va trebui să setați tip loc de pregătire, de exemplu, „Produse Bar+Bucătărie”.

Meniu complex

Cu iiko, puteți vinde meniri complexe în diferite locații ale companiei dvs. Cel mai convenabil mod de a face acest lucru este folosirea obligatorie a modificatorilor simpli sau de grup. Pentru a face acest lucru în iikoOffice:

 • În cazul produselor din meniul complex introduceți modificatori simpli sau de grup cu propriile lor rețete.
 • Creați produsul „Meniul zilei” (fără rețetă) și atribuiți modificatorii creați pentru acesta.

Modificatorii pot fi adăugați în stop list din iikoFront.

Setările meniului complex

Pentru a avea posibilitatea de a alege din meniul complex, de exemplu, o supă, pilaf, pita, o salată și o băutură, pentru produsul „Meniul zilei” vom seta modificatorii de grup obligatorii: „Supe”, „Salate” și „Băuturi”, precum și modificatori simpli obligatorii: „Pilaf” și „Pita”.

Pentru o navigare mai ușoară în secțiunea listei de nomenclator ( Gestiuni → Nomenclator) creați un grup „Meniul zilei” (butonul Adăugați grup), iar în acesta subgrupurile „Supe”, „Salate” și „Băuturi”.

Adăugați modificatorii:

 • În grupul „Supe” – „Ciorbă de fasole cu afumătură” și „Supă de pui”.
 • În grupul „Salate” – „Salată de varză” și „Salată de legume”.
 • În grupul „Băuturi” – „Ceai”, „Suc de fructe” și „Chefir”.
 • În grupul „Meniul zilei” – „Pilaf” și „Pita”.

Pentru modificatori setați parametri în următoarele tab-uri: Proprietăți de bază, Unități de măsură, Informație adițională și Rețete.

 • Proprietăți de bază.
 • În câmpul Denumire introduceți denumirea modificatorului.
 • În câmpul Tip nomenclator selectați tipul elementului: „Modificator”.
 • În câmpul Grup de bază selectați grupul în care va fi inclus acest element.
 • În cazul nostru pentru modificator, se folosește setarea Pregătiți împreună cu produsul finit de bază, această casetă este bifată în mod implicit. Nu este necesar să indicați tip loc de pregătire.  Depozitul pentru consumul ingredientelor unui astfel de modificator (de exemplu, “Supă de pui”) este determinat de tipul locului de pregătire specificat pentru însuși produsul finit (“Meniul zilei”).  Produsul și modificatorul său vor fi tipărite pe un singur bon.
 • Unitatea de măsură. Indicați că modificatorul este măsurat în porții. Specificați greutatea unei porții în câmpul Gramaj al produsului finit pentru 1 unitate (greutatea pentru 1 unitate de măsură). Această valoare este completată automat pe baza datelor din rețetă și poate fi editată manual. Pentru a returna valoarea calculată automat faceți clic pe butonul Calculați conform rețetei.
 • Informație adițională.
  • Categoriacategoria elementului de nomenclator prin care poate fi contabilizat. Valoarea este selectată dintr-o listă de categorii existente dar poate fi creată și o nouă categorie (de exemplu, „pentru un meniu setat”).
  • Toți modificatorii sunt imprimați în mod implicit în proformă și pe bon – sunt bifate Imprimați în proformă și Imprimați pe bon. Dacă nu doriți să imprimați modificatori gratuiți pe bon, debifați caseta corespunzătoare.
 • Rețeta. În tab-ul Rețete, setați marcajul standard, ingredientele și procesul de pregătire a unui produs, care în cazul nostru este un modificator. Consumul ingredientelor la vânzarea produsului de bază „Meniul zilei” va fi efectuat pe baza volorilor introduse în marcajul standard.

Pentru produsul „Meniul zilei” veți seta următorii parametri: Proprietăți de bază, Unități de măsură, Informație adițională.

 • Proprietăți de bază.
  • În câmpul Denumire introduceți denumirea produsului: „Meniul zilei”.
  • În câmpul Tip nomenclator selectați tipul elementului: „Produs finit”.
  • În câmpul Grup de bază selectați grupul în care va fi inclus acest element.
  • Definiți locațiile, în a căror price-list va fi regăsit meniul complex și tipul locului de pregătire a acestuia.
  • În câmpul Preț în lista de prețuri a restaurantului, setați prețul de vânzare al meniului complex. Acest parametru poate fi, de asemenea, setat folosind un ordin de modificare a listei de prețuri.
  • În blocul special situat în partea stângă a ferestrei, atribuiți modificatori pentru produs (a se vedea mai jos)
 • Unitatea de măsură. Indicați, că meniul compex se măsoară în unități (sau porții).
 • Informație adițională.
  • În blocul Informații pentru lista de prețuri, puteți specifica numele și descrierea elementelor de nomenclator. Aceste informații vor fi tipărite în lista de prețuri și pe etichetele de preț ale produselor și mărfurilor.
  • Categoria categoria elementului de nomenclator (de exemplu, „meniu complex”)

Pentru a atribui modificatori la un produs:

 1. În tab-ul Proprietăți de bază din fișa produsului apăsați butonul Adăugați din blocul Modificatori.
 2. Fereastra care se deschide conține o listă de modificatori creați anterior. În mod implicit, este sugerat să selectați modificatori simpli. Utilizați tastele Shift sau Ctrl pentru a selecta elementele „Pita” și „Pilaf” și faceți clic pe Adăugare.
 3. Apăsați din nou butonul Adăugați din blocul
 4. În fereastra de selecție a modificatorului, bifați câmpul Adăugați modificatorul de grup. Numai grupurile de articole care conțin modificatori vor fi disponibile în listă.
 5. Cu ajutorul tastei Ctrl selectați grupele „Supe”, „Salate” și „Băuturi”, apăsați butonul Adăugați.
 6. Modificatorii selectați vor apărea în blocul Modificatori din partea stângă a tab-ului Proprietăți de bază. În mod implicit, pentru fiecare din modificatorii selectați, se determină că numărul minim este 0 (adică sunt opționale), maximul este 1.
 7. Bifați casetele lângă toți modificatorii obligatorii (în câmpul Obligatoriu)
 8. Setați secvența modificatorului în ordinea în care elementele meniului setat trebuie selectate la vânzare. Pentru a face acest lucru, utilizați butoanele săgeată sus și jos.
 9. Salvați și închideți fișa produsului.

Daca va este mai practic, în lista de nomenclator puteți adăuga coloanele „Modificatori” și „Modifică” și puteți elimina coloanele inutile.

Vânzarea meniului complex

Adăugați în comandă produsul „Meniul zilei”. Ferestrele pentru selectarea modificatorilor din grupuri se vor deschide secvențial. În fiecare fereastră, trebuie să selectați unul dintre modificatori și să faceți clic pe OK.

Se va deschide fereastra pentru a selecta una dintre supe (un modificator din grupul „Supe”). Selectați o supă și faceți clic pe OK. La fel ar trebui să se facă și în celelalte ferestre pentru salate și băuturi.